Industrija

Industrijska fotografija omogućuje tvrtkama da lakše prikazu svoje poslovne procese, tehnike u proizvodnji te mašine koje se upotrebljavaju. Fotografije nastale u svrhu dokumentiranja procesa i rada unutar proizvodnje i usluga ne moraju biti uvijek suhoparne, dapače, one koje se upotrebljavaju na društvenim mrežama za informiranje mušterija i javnosti su bolje prihvaćene ako unesu malo živosti i zainteresiraju za veće uključivanje u nastanak nekog proizvoda ili načina izvršavanja usluge.

Uključivanje radnika i prikaza rada je uvijek dobrodošlo jer dopunjuje ljudski dodir u cjelokupni proces te ga ujedno čini interesantnijim za pregled. Same mašine i njihov izgled mogu biti zanimljive same po sebi na fotografiji budući da vrlo mali broj ljudi može drugačije zaviriti u postrojenje nego kroz sami objektiv fotoaparata, a na taj način ujedno postoji i kontrola što i na koji način može biti vidljivo užoj i široj javnosti kojoj su fotografije dostupne.