Pin-up

Pin-up stil datira još od početka prošlog stoljeća, a sada je sve popularniji – i to ne samo među ženama već i među muškarcima, kao znak nekih davnih, prošlih vremena. Neizostavno vezan uz Ameriku i rockabilly muziku, većina ovih fotografija nastala je na festivalima koji se oslanjaju na ovu subkulturu u Europi.